Daima Güvenle...

Adel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik A.Ş.
İhracat Hizmetleri

İhracat Hizmetleri

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.

  İhracat Hizmetleri
  İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.
  • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
  • Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları ve Telafi Edici Vergi.
  • A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vb. yapılması.
  • Sağlık sertifikası, kontrol belgesi düzenlenmesi, gerekli izinlerin alınması.
  • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.
  • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
  • Yüklenen araçların gümrük işlemlerinin takibi.
  • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.
  • Vesaiklerin taşıyıcı firmaya teslimi.
  • Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
  • Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması.
  • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ve evrakların ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.
  • Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.