Daima Güvenle...

Adel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik A.Ş.
İthalat Hizmetleri

İthalat Hizmetleri

İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

  İthalat Hizmetleri
  İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

  İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

  • İthal konusu eşya evraklarının önceden temini ve kontrolü.
  • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
  • T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması. 
  • Ordino alımı.
  • İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.
  • Talep halinde ön müsaadelerin alınması. 
  • Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması. 
  • Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması. 
  • Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması. 
  • Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi. 
  • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
  • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
  • Elektronik arşivleme.
  • Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.